…belysningen står för 20-25 procent av den totala elförbrukningen i ett hushåll.

Har du en vän som du tror vill veta mer om lågenergilampor?
Spara miljö

Så mycket minskar koldioxidutsläppen

            En LED- eller lågenergilampa som håller i 10 000 timmar sparar mer än 500 kWh under sin livslängd. Det innebär 200 kilo i minskade koldioxidutsläpp*, vilket motsvarar en bilresa mellan Stockholm och Berlin.

             Varje dag används 3,6 miljarder glödlampor i Europa. Om hälften av dessa byttes ut till LED- eller lågenergilampor skulle vi minska utsläppen med 23 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 27 kolkraftverk.

90-100 % av materialen i en LED- eller lågenergilampa återvinns. Så glöm inte att lämna in dina förbrukade lampor i återvinningen så att materialet kan användas i nya produkter.

 

* För att översätta sparad energi (kWh) till utsläpp av koldioxid har vi utgått från hur mycket koldioxid som genereras av elkraftproduktionen i EU:s 25 medlemsländer. (0,424 kilo koldioxid per kWh)

 

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är. Det är bra för miljön då lågenergilampors miljöbelastning till 90 - 95 % sker via den energi som förbrukas under lampornas livstid. Produktionen av denna energi ger okontrollerade utsläpp av bl.a. kvicksilver och koldioxid, om fossila bränslen som kol och olja används.

 

LED lampor innehåller inte kvicksilver eller andra tungmetaller.

 

Share

Den 18 mars 2009 utfärdade EU-
kommissionen en förordning om eko-
design av ljuskällor, vilket innebär att den traditionella glödlampan fasas ut...

Läs mer

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är....

Läs mer

LED är idag en etablerad belysningsteknik och finns idag för de flesta användningsområden. Här informerar...


Läs mer