…varje lågenergilampa sparar 200 kilo koldioxid under sin livslängd.

Har du en vän som du tror vill veta mer om lågenergilampor?
Glöm inte att återvinna!

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är. Det är bra för miljön då lågenergilampors miljöbelastning till 90 - 95 % sker via den energi som förbrukas under lampornas livstid. Produktionen av denna energi ger okontrollerade utsläpp av bl.a. kvicksilver och koldioxid, om fossila bränslen som kol och olja används.

 

Över en lågenergilampas livscykel, överstiger de minskade utsläppen av kvicksilver vid energiproduktionen, den mängd kvicksilver en lågenergilampa maximalt får innehålla.

 

 

atervinning4_435

 

 

Tänk på att alla lampor skall lämnas in för återvinning liksom alla andra elektriska produkter. 1 ½ miljon hushåll har idag hushållsnära insamling av lampor och annat elavfall. Det brukar vara i grovsoprummet, i speciella boxar som delas ut till hushållen eller på annat sätt. Dessutom har många belysningsbutiker och elektronikkedjor insamling av lampor. På kommunernas återvinningscentraler finns också alltid insamlingsbehållare för lampor.

Vad göra om en lågenergilampa går sönder?
Här hittar du Kemikalieinspektionens information om kvicksilvret i lågenergilampor samt vad göra om en lågenergilampa går sönder.

 

 

Frågor och svar om återvinning hittar du här.

Share

Den 18 mars 2009 utfärdade EU-
kommissionen en förordning om eko-
design av ljuskällor, vilket innebär att den traditionella glödlampan fasas ut...

Läs mer

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är....

Läs mer

LED är idag en etablerad belysningsteknik och finns idag för de flesta användningsområden. Här informerar...


Läs mer